سربروس آموزش اموزش میلیون دستگاه فرهنگیان

سربروس: آموزش اموزش میلیون دستگاه فرهنگیان آموزش پرورش اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی احمدی‌نژاد‌ی‌ها روزنامه منتشر کردند! (طنز)

در حاشیه خبر انتشار روزنامه به وسیله یاران احمدی نژاد، احمدرضا کاظمی این فتوطنز را در ضمیمه طنز «بی قانون» منتشرکرد.

احمدی‌نژاد‌ی‌ها روزنامه منتشر کردند! (طنز)

احمدی نژاد ی ها روزنامه منتشر کردند! (طنز)

عبارات مهم : قانون

در حاشیه خبر انتشار روزنامه به وسیله یاران احمدی نژاد، احمدرضا کاظمی این فتوطنز را در ضمیمه طنز «بی قانون» منتشرکرد.

احمدی‌نژاد‌ی‌ها روزنامه منتشر کردند! (طنز)

واژه های کلیدی: قانون | بی قانون | روزنامه | احمدی نژاد | احمدی نژاد | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs