سربروس آموزش اموزش میلیون دستگاه فرهنگیان

سربروس: آموزش اموزش میلیون دستگاه فرهنگیان آموزش پرورش اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تصویر العمل تلگرامی حسام‌الدین آشنا به خبرهای مربوط به دستگیری یک جاسوس در دفتر کارش

حسام‌الدین آشنا منشتر شدن متنی در صفحه تلگرامی خود، از لایه‌های پشت پرده پیگیری یک سوژه به وسیله رسانه‌های زنجیری راجع به خود پرده‌برداری کرد.

تصویر العمل تلگرامی حسام‌الدین آشنا به خبرهای مربوط به دستگیری یک جاسوس در دفتر کارش

تصویر العمل تلگرامی حسام الدین آشنا به خبرهای مربوط به دستگیری یک جاسوس در دفتر کارش

عبارات مهم : جاسوسی

حسام الدین آشنا منشتر شدن متنی در صفحه تلگرامی خود، از لایه های پشت پرده پیگیری یک سوژه به وسیله رسانه های زنجیری راجع به خود پرده برداری کرد.

به گزارش خبرآنلاین، متن خبر تلگرامی حسام الدین آشنا به شرح زیر است:

تصویر العمل تلگرامی حسام‌الدین آشنا به خبرهای مربوط به دستگیری یک جاسوس در دفتر کارش

پرده اول: هنگامی که سخنگو قیمت سیاسی یک پرسش را برآورد نمی کند.

خبرگزاری مهر۱۰ خرداد ۱۳۹۶ – ۱۱:۱۲ دقیقه

حسام‌الدین آشنا منشتر شدن متنی در صفحه تلگرامی خود، از لایه‌های پشت پرده پیگیری یک سوژه به وسیله رسانه‌های زنجیری راجع به خود پرده‌برداری کرد.

دستگیری یک جاسوس در دفتر مشاور مدیر جمهور محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شنیده شده، یکی از مرتبطین آقای حسام الدین آشنا به اتهام جاسوسی به وسیله وزارت اطلاعات دستگیر شده، آیا این بازداشت را تأیید می کنید و آیا این متهم در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته است؟ گفت: وزارت اطلاعات و یا اطلاعات سپاه با حکم قضایی اعم از قاضی یا دادستانی بازداشتی را انجام می دهد و از سویی ممکن است فردی هم از سوی قوه قضائیه در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد. فردی به وسیله وزارت اطلاعات اطراف اتهام مذکور دستگیر شده است و در خصوص ارتباط با محل کار این فرد اطلاعاتی مشخص وجود دارد.

وی افزود: ولی ممکن است فردی در محل کار خود دستگیر شود ولی ارتباطی با فرد کناری خود نداشته باشد. با این حال فردی با این اتهامات و جزییات دستگیر شده است است و اطلاعات زیاد در حال جمع آوری است.

شرح:سوال خبرگزاری مهردو بخش دارد؛ بخش اول اعلام یک خبراست که با “شنیده شده” شروع می شود/ از واژه مرتبطین استفاده می کند که به معنای مفروض گرفتن این است که متهم مهم کسی است که دارای افراد مرتبط است/نام متهم فرضی برده نمی شود ولی نام من برده می شود/اتهام جاسوسی صریحا در متن پرسش جاسازی می شود/نهاد دستگیر کننده مشخص می شود/

تصویر العمل تلگرامی حسام‌الدین آشنا به خبرهای مربوط به دستگیری یک جاسوس در دفتر کارش

بخش دوم مشمول بر دو پرسش است که اولی در مورد تایید بازداشت و دومی تحویل متهم به قوه قضاییه است.

پاسخ سخنگو مطابق گزارش مهر-که خو پرسش را اجرا کرده – بسیار دقیق و حساب شده است هست. اول شرحی کلی در مورد انواع دستگیری و بازداشت ارائه می کند. او نامی از کسی نمی برد. به حای تایید یا رد اتهام از واژه “پیرامون اتهام مذکور” صحبت می کند که مشمول بر اتهاماتی بسیار خفیف تر هم می شود. بعد می گوید “در خصوص ارتباط با محل کار این فرد (آقا)اطلاعاتی مشخص وجود دارد”. به این ترتیب وی حاضر نمی شود نه در باره محل کار فرد دستگیر شده است توضیح دهد و نه در مورد نوع ارتباط مطلبی بروز دهد. ولی به یک اصل کلی اشاره می کند و آن عدم ارتباط فرد دستگیر شده است با محل کار یا کارکنان آن محل هست. در آخر هم اصل دستگیری را تایید و از ذکر شرح عذرخواهی می کند.

حسام‌الدین آشنا منشتر شدن متنی در صفحه تلگرامی خود، از لایه‌های پشت پرده پیگیری یک سوژه به وسیله رسانه‌های زنجیری راجع به خود پرده‌برداری کرد.

پرده دوم: هنگامی که از پروژه رو نمایی می شود. خبرگزاری میزان10 خرداد 1396- 11:22 دقیقه تایید دستگیری مسوول دفتر حسام الدین “آشنا” به اتهام جاسوسی به وسیله وزارت اطلاعات

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شنیده شده است یکی از مسئولین دفتر حسام الدین آشنا به اتهام جاسوسی به وسیله وزارت اطلاعات دستگیر شده است هست؛ آیا این مسئله راتایید می کنید و اینکه آیا متهم در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است یا خیر گفت: هرکسی به عنوان متهم دستگیر می شود طبعاً با حکم قاضی این امر صورت می گیرد و وزارت اطلاعات و یا شرکت اطلاعات سپاه مستقلاً کسی را دستگیر نمی کنند؛ بنابراین کسی که دستگیر می شود با حکم دادستان قاضی ذیربط است.

تصویر العمل تلگرامی حسام‌الدین آشنا به خبرهای مربوط به دستگیری یک جاسوس در دفتر کارش

معاون اول قوه ی قضاییه ادامه داد: بعضاً جهت بازجویی ممکن است متهم هفته ها و روزهایی با نظارت قاضی به منظور تحقیقات در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد که طبعاً قاضی تفهیم اتهام می کند.سخنگوی دستگاه قضا گفت: می دانم که فردی در ارتباط با محل کار آن آقا دستگیر شده، ممکن است فردی در دستگاهی دستگیر شود؛ ولی ارتباطی با فرد زیردست یا بالادست نداشته باشد، بله فردی به وسیله وزارت اطلاعات دستگیر شده است و در حال تحقیقات ابتدایی هستند، بنابراین از بیان شرح معذورم.

شرح:ده دقیقه بعد از انتشار خبر اولیه خبرگزاری قوه وارد عمل می شود و در ابتدا پرسش خبرگزاری مهر را عوض کردن می دهد و به جای “یکی از مرتبطین” که در متن پرسش بوده از ” یکی از مسئولین دفتر” که خود ساخته استفاده می کند. سپس با ارائه تیتری دروغ سخنان سخنگوی قوه متبوع خود را تحریف و بر دستگیری مسئول دفتر تصریح می کند.

پرده سوم: روزنامه های زنجیری به میدان می آیند. روزنامه رسالت تیتر اول می زند که مسئول دفتر آشنا به اتهام جاسوسی دستگیر شد.

شرح: سوالی که به دهان خبرنگار مهر آمد و با پاسخ حرفه ای و جهت دار سخنگو مواجه شد به وسیله خبرگزاری رسمی قوه قضائیه تحریف شد تا روزنامه رسالت بتواند از آن یک تیتر اول دروغ بسازد.

واژه های کلیدی: جاسوسی | ارتباط | اطلاعات | دستگیری | اطلاعات | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs