سربروس آموزش اموزش میلیون دستگاه فرهنگیان

سربروس: آموزش اموزش میلیون دستگاه فرهنگیان آموزش پرورش اخبار اجتماعی

هشدار توتال نسبت به هجوم چینی‌ها به سوی صنایع استراتژیک

مدیرعامل شرکت نفت فرانسوی توتال از کشورهای اتحادیه اروپا خواست جهت جلوگیری از اینکه شرکت‌های چینی تحت حمایت دولتشان کنترل بخش‌های استراتژیک را بدست گیرند..

ادامه مطلب